Jak pozbyć się samochodu?

Są takie sytuacje jak wypadek, kiedy samochód nie nadaje się do jeżdżenia po ulicach, a jego naprawa przewyższy jego wartość lub po prostu nie jest już możliwa. Co wówczas zrobić z takim samochodem? Odpowiedź jest prosta. Trzeba je zezłomować. Tylko jak się do tego zabrać? Ile to kosztuje? Kto się tym zajmuje?

Sposobem na legalne pozbycie się samochodu jest oddanie go na złomowisko. Złomowiska to miejsca, w których przechowywane są nienadające się już do użytku pojazdy, zarówno samochody osobowe, jak i transportowe. Zezłomowanie auta wymaga oczywiście wypełnienia kilku papierów i zachowanie odpowiednich procedur. Niedochowanie ich może spowodować bardzo poważne problemy.

Przede wszystkim należy wyrejestrować samochód. Właściciel samochodu musi mieć dobry powód do tego, by wyrejestrować swój pojazd. Mówi o tym artykuł 79.1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku. Można ustawie przeczytać, iż samochód podlega wyrejestrowaniu przez organ do tego właściwy ze względu na ostatnie miejsce rejestracji pojazdu. Taki wniosek składa właściciel pojazdu gdy pojazd zostanie przekazany do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, gdy zostanie skradziony, wywieziony z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, zostanie poddany lub ulegnie zniszczeniu (kasacji) za granicą, zostanie udokumentowana trwała i zupełna utrata posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności. Można także wyrejestrować auto, gdy zostanie ono przekazane jako niekompletne do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdowa także gdy nastąpi wycofanie pojazdu z obrotu. Zatem najczęstszym sposobem jest złomowanie auta. Trzeba jednak zrobić to właściwie, żeby później nie trzeba było rozwiązywać problemów.

Złomowanie samochodu odbywa się w stacji demontażu albo w punkcie zbierania pojazdów. Warto jednak przed wizytą upewnić się, że punkt działa legalnie i posiada odpowiednie zezwolenie marszałka województwa. Aby móc cokolwiek załatwić, trzeba mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający naszą tożsamość, a także koniecznie dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu (jeśli taka była wydana) lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym. Aby zezłomować auto, pojazd musi posiadać numer VIN lub numer nadwozia, podwozia lub ramy.

Stacja demontażu unieważnia dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i tablice rejestracyjne samochodu. Wydaje oświadczenia o ich unieważnieniu oraz zaświadczenie potwierdzające zezłomowanie pojazdu. To ostatnie wydawane jest w trzech egzemplarzach, z których jeden zostaje u właściciela pojazdu, drugi jest dla właściciela stacji demontażu i trzeci należy przedłożyć w wydziale komunikacji. Następnie należy udać się do wydziału komunikacji i złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Ma się na to 30 dni.